Ga naar de hoofdinhoud
KLinderen leren om een helicopter te laten landen in de Offshore Experience

Onze koers

Het Maritiem Museum Rotterdam maakt de vaak onzichtbare maritieme wereld zichtbaarder en vertelt een breed publiek het verrassende verhaal van zijn heden, verleden en toekomst, en zijn invloed op onze samenleving.

Voor sommige mensen is de kust het einde van het land, voor anderen het begin van de wereld

Piet de Jong, Oud onderzeebootcommandant en oud minister-president

Deze uitspraak typeert hoe wij kijken naar de maritieme wereld. Voor velen een vaak nog onbekende wereld, voor anderen een wereld vol kansen en mogelijkheden. Als je maar voorbij de horizon durft te kijken. Maar dat is lastig als je niet bekend bent met deze vaak onzichtbare wereld. Nederlanders hebben altijd al voorbij de horizon gekeken en de mogelijkheden van de zee en het water gezien en benut. Eeuwen geleden hebben we al het lef gehad de zee op te gaan en de wereld te verkennen.

Ook in de toekomst is er een belangrijke rol voor de maritieme wereld weggelegd. De wereldbevolking groeit en het land wordt steeds voller en uitgenut. Op zee liggen kansen voor voedsel en transport, energie, wonen en recreatie. En hiermee oplossingen voor grote maatschappelijke problemen. Wij willen ons steentje hier aan bijdragen.

 Maritiem Museum, een wereld die je raakt!

Bij het Maritiem Museum werkt een team van zo'n zestig gedreven, hartelijke medewerkers en bijna tweehonderd vrijwilligers die met beide benen op de grond staan en nieuwsgierig naar de wereld kijken.

Onze collectie bestaat uit ruim 1 miljoen objecten die de Nederlandse maritieme historie beslaan van eind vijftiende eeuw tot vandaag de dag. Dat zijn zes eeuwen maritieme geschiedenis, een tijdspanne die geen enkel ander maritiem museum in ons land met objecten in beeld kan brengen. Het is een verzameling die, volgens experts, behoort tot de absolute top van de wereld door de kwaliteit en omvang.

Onze collectie is er voor ons allemaal

Het Maritiem Museum is het belangrijkste instituut dat het Rotterdamse maritieme erfgoed bewaart, bestudeert en presenteert aan het publiek. Wij beheren dit kostbare gezamenlijke bezit met als één van de belangrijkste doelen om deze schatten toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen, vandaag, maar ook voor toekomstige generaties. Om onderzoek te doen, nieuwe inzichten op te doen of om er simpelweg van te genieten.

Maritieme canon

Het Maritiem Museum heeft een vernieuwende kijk op haar collectie en verzamelt op basis van thema’s. De 'Maritieme Canon', met een overzicht van de vijftig belangrijkste onderwerpen uit de Nederlandse maritieme geschiedenis, is de leidraad voor het verzamelbeleid en het uitgangspunt van de vele verhalen die we op basis van deze collectie aan haar publiek presenteren.

Historische prent

De maritieme sector is diep geworteld in de Nederlandse cultuur en vormt de basis voor onze economische ontwikkeling vroeger en vandaag de dag. De innovatieve en ondernemende kracht van deze Nederlandse bedrijfstak willen we voelen in het museum.

Als geen ander zijn we in staat om, op basis van onze kennis en collectie, de verhalen van de maritieme industrie te vertellen aan een overwegend niet-maritiem publiek. Wij vertalen verhalen uit de maritieme praktijk naar aantrekkelijke en moderne presentaties voor een breed publiek.

Ties Schellekens, CEO Havenbedrijf en Bert Boer Alg. directeur van het Maritiem Museum
Port of Rotterdam, hoofdsponsor van de tentoonstelling 'Bestemming Havenstad', CEO Allard Castelein, en directeur Bert Boer van het Maritiem Museum.

In het Maritiem Museum is iedereen welkom. Met een brede programmering richten we ons op een kerndoelgroep die goed past bij ons verhaal. Deze bestaat uit drie generaties: kinderen, hun ouders en grootouders. We bieden verwondering, ontwikkeling en plezier voor bezoekers van 4 tot 104 jaar, met diverse achtergronden en interesses, van kunst- tot maritieme liefhebbers, in familie- of schoolverband, wonend in de havenstad, de regio en ver daarbuiten.

Het Maritiem Museum laat leerlingen en studenten, van kleuterschool tot wetenschappelijk onderwijs, op leuke én leerzame wijze kennis maken met onze maritieme geschiedenis tot de dag van vandaag. In nauwe samenwerking met het onderwijs en innovatieve partners uit de maritieme industrie willen we hen inspireren tot oplossingen voor de dag van morgen.

We ontwikkelen educatieve programma’s met en voor het onderwijs, van basis- tot academisch niveau, van een mastercollege tot een workshop smeden.

Investeren in techniekonderwijs

Het Maritiem Museum wil scholieren en studenten enthousiast maken voor een technische studie en een baan in de maritieme sector. In nauwe samenwerking met het onderwijs en Verolme Trust investeren we in interactieve lesprogramma’s over techniek, innovatie en scheepsbouw voor groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, het VMBO en Technasia.

Leerlingen bezoeken tentoonstellingen waarbij techniek centraal staat in het museum en volgen een techniekworkshop of -les in de smederij of de techniekwerkplaats in onze museumhaven. Aansluitend bezoeken de leerlingen een maritiem bedrijf in de Rotterdamse haven waar ze een uniek kijkje krijgen in de high tech maritieme wereld van vandaag en de innovaties van morgen.

Ontwerpwedstrijd voor Technasisa in samenwerking met maritieme sector

Samen met een maritieme partner organiseert het Maritiem Museum jaarlijks een ontwerpwedstrijd voor leerlingen van technasia. Een belangrijk doel van deze wedstrijd is dat leerlingen zich bewust worden van de energietransitie en nieuwe duurzame energiebronnen worden gevonden.

Het Rotterdams Centrum voor Moderne Maritieme Geschiedenis (RCMMG) coördineert en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse scheepvaart sinds 1800. Het Maritiem Museum Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn de grondleggers van het Centrum dat sinds 1 september 2014 bestaat.

Speerpunten van onderzoek zijn: de Nederlandse scheepsbouw; de Rotterdamse haven en haar verbinding met het achterland; en de Nederlandse offshore-industrie. Studenten van de Erasmus Universiteit kunnen over deze thema’s colleges volgen en de collectie van het Maritiem Museum als bron voor onderzoek gebruiken.

Binnen het Centrum delen museumconservatoren en academisch onderzoekers hun specifieke kennis en kundigheid. De resultaten komen beschikbaar via wetenschappelijke kanalen en leveren tevens een bijdrage aan het publieksprogramma van het Maritiem Museum.

Recente jaarverslagen:

Jaarrekeningen:

Beleidsdocumenten:

Boek tickets