Ga naar de hoofdinhoud
Maritiem Museum by night

Privacy statement

We doen er namelijk alles aan om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. We vinden het belangrijk dat je precies weet welke informatie we over onze bezoekers verzamelen, voor welke doelen we deze informatie gebruiken en hoe lang we deze informatie bewaren. In dit Privacy Statement proberen we dat op een transparante manier te beschrijven.

Het Maritiem Museum Rotterdam staat er voor in dat jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet worden verzameld, gebruikt en verwijderd. We raden je aan om dit Privacy Statement aandachtig door te nemen voordat je van onze website en nieuwsbrieven gebruik maakt of het museum bezoekt.

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een bericht sturen naar onze medewerkers.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Stichting Maritiem Museum Rotterdam
Leuvehaven 1
3011 EA Rotterdam
info@maritiemmuseum.nl
010-413 26 80
KVK 24383969
BTW NL815038392B01

Bij het Maritiem Museum Rotterdam treedt de heer P.J. Klapwijk op als functionaris gegevensbescherming van het Maritiem Museum Rotterdam. Hij is bereikbaar via p.klapwijk@maritiemmuseum.nl.

2. Automatisch gegenereerde informatie / cookies
Om de website en nieuwsbrieven optimaal te kunnen laten werken, bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven, hebben we bepaalde informatie nodig. Het Maritiem Museum vraagt daarom of je wel of niet akkoord bent om informatie (cookies) over jouw surfgedrag tijdens jouw gebruik van de website te verzamelen. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je device dat het mogelijk maakt jouw computer, telefoon of tablet te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, persoonlijke demografische data om door te kunnen meten hoe de website zich gedraagt bij verschillende doelgroepen en de pagina's die je op onze website bezoekt. Deze informatie gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. De informatie kan tevens worden gebruikt om anonieme statistische gegevens op te stellen. Zie hiervoor ook onze cookieverklaring.

Gegevens wijzigen?

Wil je je gegevens wijzigen of je toestemming intrekken?

Wijzig hier je gegevens

3. Contactformulier via de website
Als je via het contactformulier op de website contact opneemt met het Maritiem Museum omdat je vragen of klachten hebt, zullen wij jouw contactgegevens (naam, email en telefoonnummer) doorgeven aan de desbetreffende afdeling om te beantwoorden. We kunnen je vragen om meer informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten en niet bewaard.

4. Lidmaatschap Vrienden afsluiten via de website
Het is voor inschrijving als (Familie)Vriend van het museum noodzakelijk informatie te verstrekken over je volledige naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, een geldig e-mailadres, bankrekeningnummer en gekozen betaalwijze. De informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen. De verstrekte informatie gebruiken we, naast de verder in dit Privacy Statement besproken doeleinden, in de eerste plaats om je lidmaatschap voor een te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren. De informatie die je opgeeft of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt opgeslagen in een database en niet gedeeld met derden. Deze informatie wordt ook gebruikt om je nieuwsbrieven te sturen en persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover punt 9 “Persoonlijke aanbiedingen”. We bewaren je gegevens na opzegging maximaal een jaar na het beëindigen van je lidmaatschap.

5. Lidmaatschap Professor Plons Spetterclub en digitale flessenpost
Op de tentoonstelling Professor Plons kunnen kinderen onder begeleiding van een volwassene zich inschrijven als lid van de Professor Plons Spetterclub. Hiervoor vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken van het kind. Verplichte informatie daarbij zijn de volledige naam, adres, emailadres en geboortedatum. De informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen. De verstrekte informatie gebruiken we, naast de verder in dit Privacy Statement besproken doeleinden, in de eerste plaats om het lidmaatschap te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren zoals het verzenden van een digitale flessenpost. De informatie die je opgeeft of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt opgeslagen in onze database en gebruiken we voor onderzoeksdoeleinden. Deze Informatie wordt ook gebruikt om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover punt 8 “Persoonlijke aanbiedingen”. Het lidmaatschap kan te allen tijde direct worden opgezegd. Indien je geen digitale flessenpost meer wil ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen. Na het beëindigen van het lidmaatschap van de Spetterclub verwijderen we de data direct.

6. E-tickets kopen via de website of reserveren van een verhuring of groepsbezoek
Wanneer je online toegangskaarten wilt aanschaffen, telefonisch, of online een reservering doet voor een verhuring of groepsbezoek vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn nodig en worden gebruikt om de dienst te kunnen leveren, denk daarbij aan het toesturen van de kaarten op je e-mailadres en het opmaken van offerte, factuur of het verzenden van een bevestiging en evaluatie. De informatie die je opgeeft of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt opgeslagen in onze database en gebruiken we voor onderzoeksdoeleinden. Deze Informatie wordt ook gebruikt om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover punt 8 “Persoonlijke aanbiedingen”. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving. We bewaren je gegevens maximaal twee jaar.

7. Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief
Je kunt je opgeven voor digitale nieuwsbrieven die door ons worden verzonden. Hiervoor vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken waarbij uitsluitend je e-mailadres verplicht is. De informatie die je opgeeft of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt opgeslagen in een database en niet gedeeld met derden. Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, maken we gebruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. We kunnen ook je naam en data die je zelf hebt opgegeven over je voorkeuren en wensen met betrekking tot je museumbezoek gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Zie hiervoor ook punt 9. De informatie en opt-ins die je verstrekt kun je middels een link onderaan onze e-nieuwsbrieven aanpassen. Wil je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Dan kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding verwijderen we je gegevens direct.

8. Informatieverzameling op de Offshore Experience om je beleving te vergroten
Wanneer je de Offshore Experience bezoekt log je in met je museumentreebewijs dat  voorzien is van een unieke QR code. Hiervoor zijn persoonsgegevens noodzakelijk: je naam, je “moeilijkheidslevel” en/of je de Experience in het Nederlands of in het Engels wilt doen. Met dit entreebewijs activeer je de interactieve spellen op het platform; je persoonlijke resultaten en onverwachte foto's van jou in actie (terwijl je een helikopter probeert te laten landen op een platform in zee en bij het dynamic positioning trainer spelmoment ) worden opgeslagen op de QR code. Aan het einde van de Experience kun je met je entreebewijs inloggen en je persoonlijke scores bekijken. Je kunt een certificaat maken en aanvullen met een portretfoto die ter plekke genomen kan worden. Als je deze persoonlijk per e-mail wilt ontvangen is het noodzakelijk je volledige naam, emailadres en postcode met ons te delen. We vragen naar je postcode uitsluitend voor statistisch onderzoek, waarbij je persoonlijke gegevens niet te herleiden zijn. Zie hiervoor punt 11. Hier ter plekke aanmelden voor onze e-nieuwsbrief is optioneel.

De verstrekte informatie gebruiken we, naast de verder in dit Privacy Statement besproken doeleinden, in de eerste plaats om je een e-mail met je persoonlijke resultaten en foto te kunnen sturen.

We vragen je daarnaast om je bezoekerservaring met ons te delen voor onderzoek. Deze gegevens gebruiken we om onze dienstverlening beter te maken en nog meer te laten aansluiten bij de wensen van onze bezoekers. De informatie die je opgeeft of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt opgeslagen in een database en na 2 jaar definitief verwijderd.

9. Persoonlijke aanbiedingen
Op grond van de informatie die we verzamelen, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel proberen we onze aanbiedingen zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van e-mailberichten of via websites van derden onder jouw aandacht worden gebracht.

We maken hiervoor onder meer gebruik van:

  • Gegevens verzameld met behulp van cookies
  • Gegevens uit statistisch onderzoek in onze databases
  • Gegevens die je ons verstrekt hebt bij inschrijving

Indien je niet langer wil dat jouw informatie voor dit doeleinde wordt gebruikt, kun je de door jou verleende toestemming intrekken door een bericht te sturen via het contactformulier op www.maritiemmuseum.nl/contact.

Gebruik van Gegevens voor Advertentiedoeleinden. Wij kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken om je gepersonaliseerde advertenties en promoties aan te bieden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, e-mailadressen verzameld voor onze nieuwsbrief. Wij streven ernaar om advertenties relevant en nuttig te maken, in overeenstemming met je voorkeuren en interesses.

10. Bewaren van persoonsgegevens
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de informatie is verkregen.

11. Verstrekking aan derden
We maken bij de website in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van onze databases, e-ticketverkoop en e-mail verzendsysteem. We sluiten overeenkomsten met deze derden, waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij als verwerkers moeten nemen om jouw gegevens te beschermen. We delen je informatie niet met derde partijen, ook belanden je data niet in landen buiten Nederland of EU.

We kunnen jouw informatie verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of als dat vanwege wettelijke bepalingen van ons wordt verlangd. Daarnaast kunnen wij ook informatie aan derden verstrekken als die informatie niet tot jou persoonlijk kan worden herleid, zoals automatisch gegenereerde informatie – niet zijnde jouw IP-adres – en bijvoorbeeld je postcode en huisnummer voor statistisch onderzoek.

Beveiliging van Uw Persoonsgegevens. Wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens uiterst serieus. Om je informatie veilig te bewaren, implementeren wij passende technische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen zijn ontworpen om je gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. We evalueren en actualiseren onze beveiligingsprocedures regelmatig om te verzekeren dat we de hoogste standaarden van gegevensbescherming handhaven.

12. Geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt
Op onze website kunnen hyperlinks staan waarmee je onze website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Het Maritiem Museum heeft geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacy statement geldt. We accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

13. Bescherming van jouw informatie
We hechten veel waarde aan een goede beveiliging van jouw informatie en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

14. Recht op inzage, aanpassing of verwijdering van jouw informatie
Als je jouw informatie wilt opvragen, inzien, laten corrigeren, aanvullen of verwijderen, kun je daarvoor een verzoek sturen via het contactformulier op www.maritiemmuseum.nl/contact. We reageren binnen vier weken op je verzoek.

Toestemming Geven en Intrekken: Je hebt de volledige controle over het gebruik van je gegevens. Voor het verzamelen van je gegevens vragen wij expliciet om je toestemming. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken. Dit kan door contact met ons op te nemen via p.klapwijk@maritiemmuseum.nl, of via de afmeldlink in onze e-mails. Na het intrekken van je toestemming zullen wij je gegevens niet meer gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden.

15. Minderjarigen
In beginsel mag iedereen gebruik maken van de website, e-tickets kopen, zich inschrijven als vriend en zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Als je jonger bent dan 16 jaar, vraag dan toestemming aan je wettelijke vertegenwoordiger ((pleeg)ouder(s) of voogd, of verzorger), die dit Privacy Statement heeft gelezen. Inschrijving als Professor Plons Spetter kan alleen onder begeleiding van een volwassene en dat geldt ook voor een bezoek aan het museum en dus ook de Offshore Experience.

16. Klachten
Heb je een klacht over de wijze waarop het Maritiem Museum Rotterdam uw persoonsgegevens verwerkt, dan verzoeken we je vriendelijk dit kenbaar te maken via een email naar onze Functionaris Gegevensbescherming p.klapwijk@maritiemmuseum.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de onderstaande link.

17. Wijzigingen in dit Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De laatste versie van het Privacy Statement is van september 2020.

Entreehal Maritiem Museum Rotterdam
Boek tickets