Ga naar de hoofdinhoud
Schilderij Harry Segers wordt geschonken aan het museum.

Schenken en nalaten

De collectie van het Maritiem Museum bestaat grotendeels dankzij nalatenschappen, schenkingen en financiële steun van particulieren, maritieme ondernemers en fondsen.

De collectie van het Maritiem Museum is één van de grootste en meest vooraanstaande maritieme collecties ter wereld en illustreert zes eeuwen Nederlandse maritieme geschiedenis. Een museumcollectie waar we trots op zijn en die we koesteren voor volgende generaties.

Groot geworden door schenkingen en nalatenschappen

De allereerste schenkingen, zo’n 150 jaar geleden door Prins Hendrik ‘de zeevaarder’ vormden de basis van onze collectie. Maritiem ondernemers zoals Ruys, Engelbrecht en Van Beuningen volgden zijn voorbeeld en inspireerden velen na hen. Dankzij deze schenkingen en steun kunnen we unieke verhalen blijven vertellen over de maritieme wereld van vroeger, vandaag én morgen.

Treed in de voetsporen van Prins Hendrik

Ook vandaag de dag is uw steun nog hard nodig. Dankzij uw hulp kunnen aankopen van uniek erfgoed, educatieve projecten, restauraties van collectie en tentoonstellingen gerealiseerd worden, waarmee de collectie voor iedereen toegankelijk en voor de toekomst bewaard blijft.

Elke gift, groot of klein, is zeer welkom. Schenken aan een museum kan in de vorm van vermogen of een object of kunstwerk dat de collectie verrijkt.

Schenking van vermogen

Eenmalig of periodiek: middels een overeenkomst of notariële akte. Wanneer u de schenking verdeelt over vijf jaar is deze geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Met een eigen fonds: u kiest zelf naar welk project uw geld gaat en u geeft het project een naam. Een Fonds op Naam kan door particulieren, families, bedrijven en stichtingen worden opgericht. Vaak richt iemand al bij leven een fonds op naam op, maar dat kan ook door middel van een bepaling in het testament.

Vermogen in bruikleen of vruchtgebruik: het Maritiem Museum ontvangt voor een bepaalde periode rendement op het vermogen van u of uw erfgenamen.

Schenking van maritiem object of kunstwerk

Heeft u een bijzonder maritiem object of kunstwerk en overweegt u het te schenken aan het Maritiem Museum? Neem dan contact op met ons Hoofd Collecties, Robert Anraad, om te kijken of uw object of kunstwerk toegevoegd kan worden aan de museumcollectie. Stuur een mail naar: r.anraad@maritiemmuseum.nl of bel met 010-413 26 80.

U kunt een object direct aan het Maritiem Museum schenken. Dit kan eenmalig of periodiek, middels een overeenkomst of notariële akte. Wanneer u de schenking verdeelt over vijf jaar is deze geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Of een object in bruikleen geven voorafgaand aan schenking of nalatenschap.

Nalaten

Wat laat u na aan toekomstige generaties? Een mooie blijvende manier om uw nalatenschap aan deze wereld vorm te geven is door hiermee het museum te steunen in zijn missie om toekomstige generaties te inspireren om voorbij de horizon te kijken. Dit kan door het opnemen van het Maritiem Museum in uw testament. Met een nalatenschap steunt u het Maritiem Museum op een waardevolle en blijvende manier.

Verschillende manieren van bij testament nalaten:

  • Legaat: Een in uw testament omschreven gift, een object of een kunstwerk aan het Maritiem Museum. Dit kan een vast bedrag zijn, of een bedrag dat gelijk is aan een percentage van de waarde van uw nalatenschap.
  • Erfstelling: Het is mogelijk om het Maritiem Museum bij testament te benoemen tot een van uw erfgenamen.
  • Fonds op naam: Met een Fonds op naam geeft u een specifieke bestemming aan uw nalatenschap. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om met uw nalatenschap de restauratie van schilderijen of techniekeducatie voor kinderen te stimuleren. Vanaf € 50.000 richt u een eigen fonds op vanuit de nalatenschap.

Gaat u met ons in zee?

Wilt u schenken of nalaten, meer weten over de mogelijkheden of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met May Yan van Ham van de afdeling Development via relatiebeheer@maritiemmuseum.nl of bel 010 413 26 80.

Stuur een mailtje naar May Yan
Schilderij Prins Hendrik
Prins Hendrik
Boek tickets