Ga naar de hoofdinhoud
Prototype bij MARIN, techniekeducatie

MARIN: Partner Offshore Experience

Het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) levert al ruim tachtig jaar hoogwaardige hydrodynamische en nautische kennis aan overheden en aan de maritieme – en offshore-industrie.

Wie opereert in een vakgebied dat net zo dynamisch is als de zee, heeft behoefte aan gedegen kennis en onafhankelijk onderzoek. MARIN kan dit leveren en daarbij maken we gebruik van de nieuwste reken- en testfaciliteiten, metingen op ware grootte, simulatoren én van een uitgebreid innovatie- en researchnetwerk. Al die kennis samen brengt ons doel dichterbij: de ontwikkeling van schonere, veiligere en slimmere schepen en maritieme constructies: 'MARIN, challenging wind and waves'.

Partners in techniekbeleving

Het Maritiem Museum laat duidelijk zien dat de kust niet het einde van het land betekent maar het begin van de wereld. Dat Nederland een belangrijke rol speelt op het gebied van scheepsbouw, scheepvaart, offshore-techniek en -operaties. Als onderzoeksinstituut dat graag meedenkt, vindt MARIN het belangrijk het Maritiem Museum te ondersteunen bij het overbrengen van heden en verleden van deze sectoren op een breed publiek. Het delen van kennis en ervaren van techniek staat daarbij centraal. Naast het enthousiasmeren van bezoekers voor de maritieme- en offshore-sector. Dit is waar ook wij voor staan en waarmee we ons graag identificeren.

MARIN onderzoekt ontwikkelingen van de nieuwe techniek. Een partnerschap met MARIN betekent voor ons een mooie verbintenis met de toekomst van de scheepsbouw, dit sluit perfect aan op onze missie.

Bert Boer, Algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam
Boek tickets