Ga naar de hoofdinhoud
Impressie nieuwe Professor Plons

Investeert u met ons mee?

Professor Plons is al ruim dertig jaar hét vlaggenschip van het Maritiem Museum. Deze expo is voor duizenden kinderen hun introductie (geweest) tot de maritieme wereld en voor velen de eerste keer in een museum. Zo ervaren kinderen dat de maritieme wereld interessant is en een museum leuk.

Het Maritiem Museum is een vaste culturele waarde in het leven van jaarlijks ruim 200.000 bezoekers, met een kerndoelgroep van (groot)ouders en (klein)kinderen. De kinder-doe-expo Professor Plons is een echte publiekstrekker. Na jaren van intensief gebruik is de succes-tentoonstelling toe aan een ‘remake’.

Daarom opent het Maritiem Museum na oktober 2024 een nieuwe tentoonstelling.

"Voor sommige mensen is de kust het einde van het land, voor anderen het begin van de wereld"

- Piet de Jong, oud onderzeebootcommandant en oud-minister-president

Deze uitspraak typeert hoe wij kijken naar de maritieme wereld. Voor velen een vaak nog onbekende wereld, voor anderen een wereld vol kansen en mogelijkheden. Als je maar voorbij de horizon durft te kijken. Maar dat is lastig als je niet bekend bent met deze vaak onzichtbare wereld.

Ook in de toekomst is er een belangrijke rol voor de maritieme wereld weggelegd. De wereldbevolking groeit en het land wordt steeds voller en uitgenut. Op zee liggen kansen voor voedsel en transport, energie, wonen en recreatie, en daarmee oplossingen voor grote maatschappelijke problemen. Hieraan willen wij ons steentje bijdragen.

Op zoek naar nieuwe energie bij de Offshore Experience
Het Maritiem Museum staat garant voor succesvolle en spraakmakende tentoonstellingen, zoals de Offshore Experience, Bestemming Havenstad en Professor Plons.

Onze missie

Het Maritiem Museum Rotterdam verzamelt, beheert, onderzoekt en presenteert een unieke maritieme collectie. Hiermee maken wij de vaak onzichtbare maritieme wereld zichtbaar en vertellen een breed publiek het verrassende verhaal van zijn heden, verleden en toekomst, en zijn invloed op onze samenleving. Zo inspireren wij nieuwe generaties om, net als de generaties voor ons, voorbij de horizon te kijken.

 • Jaarlijks 200.000 bezoekers
 • Museum voor de hele familie
 • Educatieprogramma's met een focus op techniekeducatie
 • Verhalen over het verleden, heden en de toekomst
 • Collectie van wereldklasse

De Spetterclub, het loyaliteitsprogramma voor de grootste fans van deze expo, bestaat sinds 2012 en telt inmiddels ruim 6.000 leden. Kinderen zijn jarenlang lid en blijven zo verbonden met het Maritiem Museum. Met de nieuwe tentoonstelling wordt deze club verder uitgebouwd.

In het Maritiem Museum leren m'n kinderen "mijn" wereld kennen en raken enthousiast over de innovatieve oplossingen van maritieme bedrijven. Een prachtige springplank voor een carrière in de maritieme techniek!

Caroline Bosschieter, senior ingenieur

Bij veel maritieme professionals werd hun maritieme interesse gewekt door een bezoek aan Professor Plons.

Nieuwe innovatieve expo over de toekomst van de zee

Het Maritiem Museum vertelt in een nieuwe kinder-doe-expo (opening: na oktober 2024) een inspirerend verhaal over de kansen, die de zee biedt om de problemen rond klimaat, vervuiling en energietransitie op te lossen.

Immersief en interactief
De tentoonstelling dompelt jonge bezoekers onder in een fascinerende (onder)waterwereld en zij kunnen invloed uitoefenen op deze (digitale) omgeving.

Actueel thema
De expo gaat in op een urgent thema en neemt (klein)kinderen en hun (groot)ouders mee in de grote maatschappelijke uitdagingen rond klimaatverandering.

Impact maken
Het Maritiem Museum wil kinderen laten zien dat hun handelen effect heeft, in positieve of negatieve zin. Wie niet afwacht, kan impact maken.

21st century skills
In de doe-expo worden kinderen aangesproken op vaardigheden als creatief nadenken, oplossingsgericht bezig zijn en samenwerken.

Maritiem belang
Met deze doe-expo wekken we bij een jonge doelgroep interesse in de maritieme wereld. Ook creëren we begrip voor een verantwoorde en duurzame omgang met flora, fauna en maritieme grondstoffen.

Samenwerking met top-ontwerpers
We werken samen met wereldwijd gerenommeerde partners om deze tentoonstelling te ontwikkelen en vorm te geven.

 • Wonen op water
 • Energiewinning
 • Voedselvoorziening
 • Herstel van de natuur
 • Scheepvaart en voortstuwing
 • Stijgende zeespiegel

Spectaculaire centrale installatie
Om de wereld van de oceanen te ontdekken, stappen bezoekers aan boord van een spectaculaire interactieve installatie. Een fysiek schip vormt het startpunt. Aan dek moeten de zeilen gehesen worden, een route uitgestippeld en iemand achter het stuurwiel staan. Rondom springen dolfijnen uit het water, af en toe verschijnt de staart van een walvis of zwemt een schildpad langs. Daarnaast kunnen bezoekers een wereld onder water ontdekken. Daar zijn visjes uit te zetten, schuilplekken te creëren voor de jonge dieren en is plankton te verzamelen. Door samen te werken, kunnen de kinderen ook grotere vissen aantrekken.

Spelenderwijs ontdekken
Naast de centrale interactieve installatie bestaat deze tentoonstelling uit zes ‘creative spots’, plekken waar kinderen onderwerpen op creatieve wijze uitdiepen. Daarnaast is er een maritieme speeltuin voor de allerjongsten, hun kennismaking met de maritieme wereld. Publiekslievelingen uit de huidige Professor Plons over logistiek in de haven blijven bestaan, zoals een kraan om goederen te verplaatsen.

In zes ‘creative spots’ duiken bezoekers dieper in de verschillende onderwerpen uit de expositie. Door gebruik van technologieën worden bezoekers op speelse wijze uitgedaagd om hun creatieve brein aan te zetten. Juist de jongste bezoeker heeft spel nodig in zijn mentale ontwikkeling. Al doende leren de kinderen over scenario’s voor de toekomst van de zee, ontdekken zij hun eigen maak- en denkpotentieel én maken kennis met technologische tools. Er is ruimschoots aandacht voor ‘hands-on’ activiteiten en rollenspelen.

 • Schade aan de natuur herstellen - Bezoekers worden uitgenodigd om prenten van vissen en zeevogels in te kleuren en te scannen, zodat ze in een digitale omgeving verschijnen. Ook kunnen de bezoekers zelf vissen en vogels maken en die in de digitale oceaan importeren.
 • Richt je eigen drijvende boerderij in - Kan dat, een boerderij op zee met al die golven? Hoe kom je aan energie? En wat doe je met de poep van je dieren? Met behulp van filmtechnieken worden bezoekers personages in hun verhaal op de drijvende boerderij van de toekomst.
 • Zoek jouw scheepsonderdelen - Kinderen kunnen klimmen, kruipen en spelen in een gezonken scheepswrak, maar dit wrak herbergt ook een digitale speurtocht naar puzzelstukken. Hiermee kunnen zij een boot bouwen, die op de natuur gebaseerd is.
 • Opruimen die boel! - Er drijft allemaal rotzooi in het water. Door dit op te ruimen, wordt het landschap steeds mooier. Er verschijnen planten, vissen en andere waterdieren.
 • Scheepsrace: de groenste wint! - Bezoekers worden uitgedaagd om met magnetische onderdelen een schip te bouwen. Hierbij kunnen ze kiezen op welke manier hun schip wordt aangedreven.
 • Energie opwekken: natuurlijke stroom - In deze mechanische instal latie gaan bezoekers samen aan de slag om energie op te wekken. Door samen te werken, brengen ze een kettingreactie op gang.

"Sinds maart 2022 ben ik programmamaker bij het Maritiem Museum. Ik heb veel ervaring in het vertalen van ingewikkelde boodschappen voor kinderen in immersieve en interactieve ervaringen, op het gebied van onder andere technologische innovaties en digitale cultuur. Het onderwerp van deze expo gaat me aan het hart. Ik hoop bij bezoekers bewustzijn te creëren dat de mens onderdeel is van een groter ecosysteem. Zij krijgen een boodschap van hoop en positieve actie mee. Iedereen kan een steentje bijdragen om onze toekomst en die van de oceanen veilig te stellen!"

- Siuli Ko, programmamaker

Impressie Professor Plons

Het Maritiem Museum, EIC en JINC werken, als kartrekkers, samen aan een visie en leerlijn van basisschool tot arbeidsmarkt. Zo willen we de instroom van jong talent in de maritieme sector vergroten. Samen maken we meer impact!

Het Maritiem Museum ontvangt jaarlijks circa 20.000 scholieren in educatieve tentoonstellingen. Voor de nieuwe expo ontwikkelen we een techniekonderwijsprogramma voor het primair onderwijs. Daarmee verbreden we ons aanbod voor techniekeducatie en ontstaat in het museum een doorlopende lijn van groep 1 tot en met het beroepsonderwijs.

Het is onze ambitie om speciaal voor schoolontvangsten een extra ruimte in te richten als verlengd technieklokaal: een FabLab, waar onder meer computers, 3D-printers, lasersnijders en frezen staan.

In het nieuwe lokaal worden de klassen ontvangen. Leerlingen krijgen hier een workshop die aansluit bij hun leeftijd, niveau en onderwijsdoelen. Zo versterken we onze positie als hét techniekmuseum van Zuid-Holland.

Techniekeducatie aan boord van de Geertruida

Het Maritiem Museum richt zich op een breed publiek. Met deze laagdrempelige tentoonstelling beoogt het museum naast cultuurliefhebbers ook nieuw publiek te verleiden tot een eerste museumbezoek.

De belangrijkste doelgroepen zijn:

 • Drie generaties: (groot)ouders en (klein)kinderen
 • Onderwijs
 • Maritiem geïnteresseerden

Wij verwachten dat deze expo aanleiding is voor een structureel groter publieksbereik: van 200.000 in 2021 naar 240.000 bezoekers in 2024. Hiertoe wordt ingezet op een uitgebreide communicatiecampagne rond de opening en op diverse andere momenten.

Het bestaande loyaliteitsprogramma van deze expo, de Spetterclub, wordt ingezet om jonge ambassadeurs te creëren, die vaak terugkomen naar het museum en zich met ons verbonden voelen.

 • november 2022 - februari 2023 | Conceptontwikkeling
 • februari 2023 - juni 2023 | Wervingscampagne partners
 • zomer 2023 | Vastleggen partnerschappen
 • oktober 2024 | Opening nieuwe kinder-doe-expo
 • najaar 2024 | Uw ontvangst in de nieuwe expo

Samenwerking met de maritieme sector

Voor de realisatie van deze tentoonstelling werken we onder meer samen met inhoudelijke partners uit de maritieme sector.

Vanuit onze missie om de scheepvaart schoner, slimmer en veiliger te maken en bij te dragen aan een duurzaam gebruik van de zee, juichen wij deze nieuwe tentoonstelling enorm toe. Echt mooi om kinderen zo actief te betrekken bij deze maritieme toekomst!

Bas Buchner, president MARIN

Investeert u ook mee?

Voor realisatie van deze tentoonstelling is een budget benodigd van € 1,5 miljoen, waarvan het Maritiem Museum zo'n € 900.000,- zelf kan investeren. Voor de aanvullend benodigde € 600.000,- zoeken wij steun bij particulieren, fondsen en bedrijven.

Door te investeren in deze iconische kinder-doe-expo bent u voor zeven jaar verzekerd van zichtbaarheid in en associatie met deze tentoonstelling, die jaarlijks door vele duizenden kinderen en hun families wordt bezocht.

 • U associeert zich met een ‘state of the art’ expositie, die veel publiciteit zal genereren.
 • U slaat de handen ineen met een van de meest toonaangevende musea van Rotterdam.
 • Kinderen leren dat de maritieme wereld leuk is en dat techniek(onderwijs) interessant is.
 • Kinderen en hun (groot)ouders worden zich bewust van de maritieme wereld en de kansen die daar liggen.
 • U ontvangt een afgewogen pakket tegenprestaties met onder meer zichtbaarheid in het museum en de (online) campagne, uitnodigingen en mogelijkheden om uw eigen ontvangst te organiseren in het Maritiem Museum.

De mogelijkheden

Premium sponsor: € 50.000,- (maximaal 6 partijen)

Sponsor: € 25.000,-

Deze investering kan mogelijk in twee termijnen (2023/2024) worden betaald.

Wij gaan graag met u in gesprek!

Neem contact op met senior relatiemanager May Yan van Ham voor een persoonlijke afspraak. Bel ons op 010 4132680 of mail naar relatiebeheer@maritiemmuseum.nl.

Stuur een e-mail
Kinderen spelen bij Professor Plons
Boek tickets