Ga naar de hoofdinhoud
Graanzuiger open voor bezoekers

Huurvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op iedere overeenkomst - en offerte voor verhuur van ruimte en faciliteiten. Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing.

Begrippen
Verhuurder, zijnde het Maritiem Museum Rotterdam, die ruimte en/of faciliteiten levert aan huurder.
Huurder, zijnde de gebruiker van het door huurder aangeboden ruimte en/of faciliteit.

Algemene bepalingen
In het Maritiem Museum Rotterdam gelden bezoekvoorwaarden. De voorwaarden zijn te vinden onderaan op deze pagina. De huurder staat er voor in dat de deelnemers van de groep zich houden aan de bezoekvoorwaarden.
Indien door de huurder niet voldaan wordt aan de in het contract opgenomen bepalingen omtrent de omschreven organisatie/personen alsmede het doel van de vergadering/bijeenkomst is er sprake van wanprestatie en behoudt de verhuurder zich het recht voor om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren.

Annulering
Volgens artikel 9.4.2 genoemd in de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) gelden de volgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de huurder aan der verhuurder betaald moeten worden:

Meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 0%
Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 10%
Meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 15%
Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip: 35%
Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 60%
Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 85%
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip: 100%

Definitief programma
Het definitieve programma moet één maand voor de reservering bij de verhuurder bekend zijn. Met “het definitieve programma” wordt bedoeld: de tijdsplanning, de te gebruiken ruimtes met opstelling, de activiteiten, benodigdheden zoals meubilair en techniek en de invulling van het eten en drinken.

Indicatief en definitief aantal gasten
Het indicatief aantal gasten moet 14 dagen voorafgaand de reservering door de huurder aan de verhuurder worden doorgegeven. Het definitief aantal gasten moet 7 dagen voor de reservering bij de verhuurder bekend zijn. Dit definitieve aantal mag maximaal 10% afwijken van het indicatieve aantal. Indien de verhuurder geen verandering in het indicatieve aantal ontvangt, wordt het indicatief aantal gasten als definitief beschouwd.

Indien er op de dag van de reservering meer gasten aanwezig zijn dan opgegeven, worden deze extra in rekening gebracht aan de huurder.

Pandemie
In de offerte en/of reserveringsbevestiging is geen rekening gehouden met eventuele maatregelen rondom een pandemie. Bij het opleggen van beperkingen vanuit de overheid zal er op basis van de huidige offerte/bevestiging een nieuwe versie geschreven moeten worden.

 

Maritiem Museum Haven by night
Boek tickets