Ga naar de hoofdinhoud
Rondvaart met de stoomsleepboot Volharding 1

Huurvoorwaarden schepen

Voor verhuur van museumschepen heeft het Maritiem Museum de volgende huurvoorwaarden

Toepassing
De hierna genoemde voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst - en offerte voor verhuur van ruimte en faciliteiten.

Begrippen
Verhuurder, zijnde het Maritiem Museum Rotterdam, die ruimte en/of faciliteiten levert aan huurder. Huurder, zijnde de gebruiker van het door huurder aangeboden ruimte en/of faciliteit.

Geldigheid
Alle uitgebrachte offertes zijn 2 weken geldig, tenzij anders vermeld in de offerte. Wij plaatsen vrijblijvend een optie in onze agenda. Na het verstrijken van de optietermijn van 2 weken, wordt de optie automatisch uit onze agenda verwijderd.

Veiligheid aan boord
Een ervaren schipper is uw gastheer aan boord. Volg te allen tijde zijn/haar instructies op. Kinderen zijn van harte welkom mits onder begeleiding van een volwassene. Voor de veiligheid vragen we u niet te rennen aan boord en op uw kinderen te letten. Begeleiders zijn verantwoordelijk voor de kinderen. Zwemvesten zijn aan boord en voor kinderen verplicht om te dragen.

Aansprakelijkheid
De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de locatie en/of inventaris door hem of door hem toegelaten personen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van de door de huurder aangevoerde goederen. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder zich al dan niet voor deze aangevoerde goederen te verzekeren. Verhuurder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt indien en voor zover die schade een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van verhuurder. Aansprakelijkheid van verhuurder voor indirecte schade, daaronder begrepen, vervolgschade, gederfde winst of loon en gemiste besparingen is te alle tijden uitgesloten.

Annulering
Mocht de huurder de huurovereenkomst 2 maanden voor de afgesproken huurdatum verbreken, dan brengt de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening: Bij annulering meer dan 2 maanden voor de huurdatum bent u geen annuleringskosten verschuldigd aan het Maritiem Museum. Op het moment van annulering binnen 2 maanden gelden de volgende annuleringskosten:
meer dan 1 maand voor de huurdatum, 25% van het laatst geoffereerde bedrag.
meer dan 14 dagen voor de huurdatum, 50% van het laatst geoffereerde bedrag.
meer dan 7 dagen voor de huurdatum, 75% van het laatst geoffereerde bedrag.
bij annulering 7 dagen of minder voor de huurdatum, 100% van het laatst geoffereerde bedrag, uitgezonderd in geval van storm of extreme weersomstandigheden.

Verzetten van een huurdatum kan kosteloos tot 7 dagen voor de huurdatum. Daarna brengen we u 100% van het laatst geoffereerde bedrag in rekening.

Boekingstermijn
Reserveren van een museumschip is noodzakelijk en kan tot 2 weken voorafgaande aan de huurdatum, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen.

Maashaven op de Nieuwe Maas
Boek tickets